Class

48th Grand Prix SNP
Novice girls

5 - 6 Nov, 2011

Best elements
Short program Free skating
NoNameCountryScoreNoWatchScoreNoWatchScore
1Bronislava DOBIASOVASVK SVK26.812details42.981details69.79
2Katarina BROSKOVASVK SVK26.911details42.632details69.54
3Viktória JÁNOSOVÁSVK SVK25.183details40.793details65.97
4Alexandra DULAKOVASVK SVK20.325details38.244details58.56
5Henrieta MACKOVÁSVK SVK21.164details36.916details58.07
6Zuzana LALINSKASVK SVK19.257details37.015details56.26
7Patricia MISCIKOVASVK SVK19.836details32.387details52.21
8Sandra KOSOVASVK SVK16.798details30.068details46.85