Serbian championships 2018 - Prvenstvo Srbije 2018

Ledena Dvorana Pionir, Beograd
SRB Serbia

29 - 30 Nov, 2018

Best elements
Short programFree skating
CategoryNoNameScoreNoWatchScoreNoWatchScore
Senior ladies1SRB Antonina DUBININA48.761details80.701details129.46
2SRB Zona APOSTOLOVIC27.762details45.772details73.53
Junior ladies1SRB Leona ROGIC33.791details72.271details106.06
2SRB Nevena MIHAJLOVIC28.152details57.422details85.57
3SRB Nadja TRESNJIC20.044details46.483details66.52
Advanced novice girls1SRB Darja MIJATOVIC31.871details48.343details80.21
2SRB Ana SCEPANOVIC28.412video48.942details77.35
3SRB Klara SILJEG26.404details49.441video75.84