Kseniya SAVCHUK

Kiev (KIE)
UKR Ukraine

Best elements
SeasonSeriesCategory
Short programFree skatingTotal
CompetitionCityDateCategoryScoreNoWatchScoreNoWatchScoreNo
1Ukrainian Junior Championships 2018Kiev2018-01-24Junior36.176details
2Ukrainian Junior Championships 2017Kiev2017-02-27Junior36.986details59.0512details96.039
3Ukrainian Championships 2017Kiev2016-12-21Senior29.996details53.608details83.598
4Ukrainian Championships 2016Kiev2015-12-18Senior37.025details63.437details100.456
5Ukrainian Junior Championships 2016Kiev2015-11-23Junior37.025details63.437details100.456
6Ukrainian Junior Championships 2015Kiev2015-02-12Junior34.3212details55.6716details89.9915

Is the name of the skater incorrectly spelled?