Mariya PODOPRIHINA

Kiev (KIE)
UKR Ukraine

Best elements
SeasonSeriesCategory
Short programFree skatingTotal
CompetitionCityDateCategoryScoreNoWatchScoreNoWatchScoreNo
1Ukrainian Junior Championships 2012Kiev2012-01-31Junior29.7612details42.5917details72.3517
2Ukrainian Junior Championships 2011Kiev2011-01-11Junior32.5010details47.5214details80.0213
3Ukrainian Championships 2010Kiev2010-12-20Senior22.6411details47.3211details69.9611
4Cup of Nice 2010Nice2010-10-13Junior26.7819details40.5423details67.3223
5Ukrainian Junior Championships 2010Kiev2010-01-27Junior33.8310details55.749details89.5710
6Ukrainian Junior Championships 2009Kiev2009-01-27Junior25.8723details42.3722details68.2422
7Ukrainian Junior Championships 2008Kiev2008-12-02Junior19.1427details46.0919details65.2325
8Ukrainian Junior Championships 2007Kiev2007-12-04Junior26.7214details43.9522details70.6717

Is the name of the skater incorrectly spelled?