Nadezhda-Nenagledna DASKALOVA

Elit (ELI)
BUL Bulgaria

Best elements
SeasonSeriesCategory
CompetitionCityDateCategoryScoreNoWatch
17th Denkova-Staviski Cup Non ISUSofia2018-11-27Basic novice18.0627details
2Bulgarian Championships 2018Sofia2018-11-16Basic novice26.497details
3Bulgarian Championships - BSF Awards 2018Sofia2018-02-16Basic novice A23.4617details
4Sofia Trophy Interclub 2018Sofia2018-02-06Basic novice A22.5924details
5Bulgarian Championships 2017Sofia2017-12-19Basic novice A22.2812details
6Bulgarian Championships - Priz Victoria 2017Sofia2017-03-24Basic20.963details
7Bulgarian Championships - BSF Awards 2017Sofia2017-02-24Basic15.247details

Is the name of the skater incorrectly spelled?