Volodymyr BYELIKOV

Kharkiv (KHR)
UKR Ukraine

Best elements
SeasonSeriesCategory
Short programFree skatingTotal
CompetitionCityDateCategoryScoreNoWatchScoreNoWatchScoreNo
1Nebelhorn Trophy 2020Oberstdorf2020-09-23Senior ice dance61.552video87.053video148.603
2Mentor Torun Cup 2020Torun2020-01-07Senior ice dance62.636details102.774details165.405
3Ukrainian Championships 2020Kiev2019-12-17Senior ice dance70.662details109.312details179.972
4Golden Spin 2019Zagreb2019-12-04Senior ice dance60.6810details86.3211details147.0010
5Warsaw Cup 2019Warsaw2019-11-14Senior ice dance63.605video90.229video153.827
640th Volvo Open CupRiga2019-11-05Senior ice dance63.834details92.914details156.744
7Nebelhorn Trophy 2019Oberstdorf2019-09-26Senior ice dance51.5712video83.1512details134.7212
8NRW Summer Trophy 2019Dortmund2019-08-09Senior ice dance60.152details90.192details150.342
9World Junior Championship 2019Zagreb2019-03-04Junior ice dance57.8811details82.3311details140.2111
10European Championship 2019Minsk2019-01-15Senior ice dance60.0116video92.0017details152.0116
11Tallinn Trophy 2018Tallinn2018-11-26Senior ice dance59.016details95.415details154.425
1237th Volvo Open CupRiga2018-11-06Senior ice dance60.743video98.103details158.843
13JGP Ljubljana 2018Ljubljana2018-10-03Junior ice dance57.114video84.664video141.774
14JGP Kaunas 2018Kaunas2018-09-05Junior ice dance58.093video84.204video142.293
15World Junior Championship 2018Sofia2018-03-05Junior ice dance55.569details69.7011details125.2611
16European Championship 2018Moscow2018-01-15Senior ice dance46.6822details
17Tallinn Trophy 2017Tallinn2017-11-22Senior ice dance53.408details82.668details136.069
18JGP Gdansk 2017Gdansk2017-10-04Junior ice dance54.964video67.237video122.195
19JGP Minsk 2017Minsk2017-09-20Junior ice dance46.846video67.865video114.706
20World Junior Championship 2017Taipei City2017-03-13Junior ice dance52.4711details74.4112details126.8812
21JGP Tallinn Cup 2016Tallinn2016-09-28Junior ice dance50.237details68.398details118.627
22JGP Czech Skate 2016Ostrava2016-08-31Junior ice dance46.208details70.228details116.428
23World Junior Championship 2016Debrecen2016-03-14Junior ice dance47.6615details64.9916details112.6515
24Ice Star 2015Minsk2015-10-09Junior ice dance47.474details76.133details123.603
25JGP Torun 2015Torun2015-09-09Junior ice dance48.279details68.539details116.809
26JGP Riga Cup 2015Riga2015-08-26Junior ice dance43.418details64.008details107.418

Is the name of the skater incorrectly spelled?