Judges scores


Lombardia Trophy 2023

Senior ice dance - Free skating

4. Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA GEO GEO


ElementsBase valueGOEJ1J2J3J4J5J6J7Score
StaLi45.451.3433312346.79
OFTW2+OFTM25.341.7533212237.09
SeStW1+SeStM37.582.0822223229.66
SlLi4+RoLi410.902.88333233413.78
SyTwW4+SyTwM36.471.6033222128.07
ChLi11.101.6632112232.76
DSp24.501.3522323235.85
ChSt11.102.3242323243.42
ChSl11.102.3232233333.42
Total43.5417.3060.84
Program componentsFactorJ1J2J3J4J5J6J7Score
Composition2.008.508.508.008.008.258.258.008.20
Presentation2.008.508.507.758.258.258.508.258.35
Skating Skills2.008.008.258.008.258.008.007.758.05
Total49.20
Deduction0.00
Program total60.84 + 49.20 - 0.00 = 110.04