Best elements of each type

Edu Sport Trophy 2019

TypeNameCountryCategorySegmentGOEScoreWatch
3ANicky OBREYKOVBUL BULSenior menShort program0.808.80details
3FMichael NEUMANSVK SVKSenior menShort program0.186.01details
2AChristopher CALUZAPHI PHISenior menShort program0.443.74details
Best jumps
Best combination jumps
Best spins
Best sequences
Best program components